/ Kurumsal / Politikalarımız


Politikalarımız
Politikalarımız

Çevre ve İş Güvenliği Politikalarımız;

 • İş Güvenliği ve Çevre duyarlılığı bilinci oluşturmak bu duyarlılığı desteklemek amacı ile eğitimler vermek,
 • Üretim yaparken doğa ve çevreyle dost kalmayı ilke edinmek, olumsuz etkileşimleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemek.
 • İş kazalarını ve Çevre kirliğini önleyen son teknolojiyi uygulamak bu konuya dair tüm yeniliklerin takipçisi olmak.
 • Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kurallara uymak ve ilgili  kurumların şartlarına riayet etmek,
 • İş kazalarının oluşumlarını önlemek, tüm çalışanlarda riski en aza indirerek çalışabilme bilinci oluşturmak,
 • Süreçleri İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri hekimi ve Çevre Mühendisleri ile birlikte yürütürken tüm çalışanlarımızı da bu ekibe dahil etmek.

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız;

 • Faaliyet alanımızla ilgili eğitim vermekte olan okullarla birlikte projeler yürütmek, Öğrencilerin yıl içinde öğrendiği teorik bilgileri pratik alanda kullanmalarını sağlayacak staj alanları oluşturmak,
 • Başarılı öğrencileri bursla desteklemek, başarılı öğrencilere okul bitiminde istihdam alanı yaratmak.
 • Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile hareket etmek projelerinde rol almak
 • Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için gerçekleştirilen her organizasyonun bir parçası olmayı ilke edinmek.

Kalite Politikalarımız;

 • TÜRKAN MAKİNA olarak müşteri memnuniyeti ve beklentileri doğrultusunda tüm kaynaklarımızı kaliteden ödün vermeksizin kullanmak, hata oluşmadan önce önleyici tedbirler almak,
 • Kalite kriterlerimiz ile ilgili tüm personelimizin bilinçlendirilmesi ve bu bilinçle üretim yapılmasını sağlamak,
 • Global büyümeyi hedefleyen firmamızda sektörel kalite standartlarının üzerine çıkmayı amaç edinmek.
 • TÜRKAN MAKİNA  olarak  kalite anlayışımızla Ülke ve Dünya Pazarında Ambalaj,Orman,Kalıp,Plastik sektörünün büyümesine katkıda bulunmak.

Bilgi Güvenliği Politikamız;

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
 • Bilgi varlıklarımıza karşı oluşabilecek risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin verilmesi,
 • Bilgi güvenliği politikamızın Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlilik unsurları üzerinden yürütülmesi firmamızın birlikte çalıştığı firmalar ve Çalışanlarımız adına güvence altındadır.

Enerji Tasarruf Politikalarımız;

 • Firma genelinde, Doğal gaz ve elektrik kullanımı öncelikli olmak üzere tüm kaynakların verimli biçimde kullanılması gerektiği bilincini oluşturmak,
 • Yapılan yatırımlarda, hizmet alımlarında enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak hareket etmek,
 • Var olan enerji verimliliği süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak bu süreçlere tüm ekibin iştirak etmesini sağlamak.
 • Enerji kullanımında verimliliğin  global önem taşıdığı bilincinde üretim yapılmasını sağlamak.